• Recent Comments

  • Archives

  • Categories

   • No categories
  • Meta

  • Kleuterskool

   Algemene Inligting

   • Alle kledingstukke moet asb. gemerk word. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige artikels wat verlore raak nie.
   • Tassies moet duidelik gemerk wees en groot genoeg om ‘n kosblik en klere in te bêre.
   • Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige speelgoed wat skool toe gebring word nie.
   • Kospakkies moet daagliks vir 10:00 ingepak word. Dit is vir die kind belangrik om hierdie spesiale band met die ouer te kan hê.
   • Elke kind moet sy eie matrasoortreksel bring : 140cm x 60cm. Die oortreksel word Vrydae huis toe gestuur en moet asb. weer Maandae skool toe gestuur word. Graad 0’s benodig nie ‘n slopie nie.
   • Kinders met aansteeklike siektes mag nie die skool bywoon nie.

   Onderriggelde

   • Registrasie fooi is betaalbaar met inskrywing.
   • Alle fooie is vooruitbetaalbaar voor of op die 3de van elke maand.
   • Rente van 15% sal gehef word op laat betalings.
   • Betalings deur die internet kan gedoen word na die volgende rekening.
   • Een kalendermaand se skriftelike kennisgewing word vereis indien u u kind tydens die maande Januarie tot Oktober wil onttrek. Geen kennisgewing van onttrekking sal aanvaar word vir die maande November en Desember nie.
   • Alle fooie is betaalbaar – al is u kind afwesig as gevolg van siekte of vakansie.
   • ‘n Gewone maand se skoolfooi is betaalbaar vir die maand Desember.

   Skooltye

   • Voldag : 06:30 – 17:30. ‘n Boete is betaalbaar vir kinders wat laat afgehaal word.
   • Halfdag: 06:30 – 13:00
   • Oop gedurende skoolvakansies. Sluit ongeveer 2 weke in Desember.

   Verslae

   • Verslae word 2 x per jaar uitgedeel.

   Vervoer

   • Die skoolbussie vervoer kinders gratis na aktiwiteite in Rooihuiskraal.
   • Die middagbussie neem kinders huis toe om 13:00 en 16:00. ‘n Bykomende fooi is vir hierdie diens betaalbaar.

   Afhaal van kleuters

   • Indien ‘n kind deur iemand anders as sy ouers afgehaal word, moet die skool in kennis gestel word.

   Medisyne

   • Alle medikasie moet in die toepaslike houer geplaas word en in die leêr aangeteken word.

   Snoepie

   • Snoepie word slegs op Donderdae verkoop.
   • Gelde word aan die personeellid aan diens oorhanding of in u kind se boekie geplaas.

   Toelating

   • Die skoolbestuur behou die reg voor van toelating.

   css.php