• Recent Comments

  • Archives

  • Categories

   • No categories
  • Meta

  • Naskool

   Algemene Inligting

   • Alle kledingstukke moet asb. gemerk word. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige artikels wat verlore raak nie.
   • Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige speelgoed wat skool toe gebring word nie.
   • Kinders met aansteeklike siektes mag nie die skool bywoon nie.

   Onderriggelde

   • Registrasie fooi is betaalbaar met inskrywing.
   • Alle fooie is vooruitbetaalbaar voor of op die 3de van elke maand.
   • Rente van 15% sal gehef word op laat betalings.
   • Betalings deur die internet kan gedoen word na die volgende rekening.
   • Een kalendermaand se skriftelike kennisgewing word vereis indien u u kind tydens die maande Januarie tot Oktober wil onttrek. Geen kennisgewing van onttrekking sal aanvaar word vir die maande November en Desember nie.
   • Alle fooie is betaalbaar – al is u kind afwesig as gevolg van siekte of vakansie.
   • ‘n Gewone maand se skoolfooi is betaalbaar vir die maand Desember.

   Skooltye

   • Tot 17:30. ‘n Boete is betaalbaar vir kinders wat laat afgehaal word.
   • Oop gedurende skoolvakansies. Sluit ongeveer 2 weke in Desember.
   • Gedurende skoolvakansies open die naskool 08:00. Kinders kan vanaf 06:30 by die kleuterskool afgelaai word.

   Vervoer

   • Die skoolbussie vervoer kinders gratis na aktiwiteite in Rooihuiskraal.
   • ‘n Fooi is betaalbaar vir aktiwiteite buite Rooihuiskraal.
   • Die middagbussie neem kinders huis toe om 16:00. ‘n Bykomende fooi is vir hierdie diens betaalbaar.

   Afhaal van Kinders

   • Indien ‘n kind deur iemand anders as sy ouers afgehaal word, moet die skool in kennis gestel word.
   • Indien u kind nie die naskool sal bywoon nie, moet u asb. die naskool laat weet, sodat ons nie onnodig na u kind soek nie.

   Snoepie

   • Snoepie is beskikbaar nadat huiswerk voltooi is.

   Swem

   • Kinders swem gedurende die somer onder toesig.

   Apparaat en Speelgoed

   • Kinders wat enige skade aan die gebou, toebehore, boeke, speelgoed ens. aanrig, sal verantwoordelik wees vir die herstel of vervanging van sodanige eiendom.

   Toelating

   • Die skoolbestuur behou die reg voor van toelating.

   css.php